За нас

Процесуално представителство

Компетентност, гъвкавост, иновативен подход

Адвокатско дружество „Вълков, Урдев и Партньори” е създадено през 2009 г., в резултат на предизвикателствата, които налагат динамично променящите се обществено икономически и социални отношения.

Дружеството ни предоставя процесуално представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантски услуги по юридически въпроси, а също така и комплексно правно обслужване на корпоративни клиенти и мултинационални компании, като някои от най-големите инвеститори в България.


КАКВО НИ ПРАВИ ПРЕДПОЧИТАН ПАРТНЬОР:


 Ако трябва да представим нас накратко:

  • Компетентност, гъвкавост, иновативен подход, което ни дава възможност да осигурим на клиентите си не само стандартни правни услуги, но и да предлагаме успешни решения по комплицирани проекти и проблеми, както и адекватна процесуална защита на интересите им;
  • Ние се стремим към дългосрочно сътрудничество, при нас отношенията с клиента не приключват с изпълнение на отделен казус;
  • Създаваме успешни и конструктивни практики в областите, в които сме специализирани.


Динамичната бизнес-среда, в която работят клиентите ни, и разнообразните им сфери на дейност, ежедневно ни поставят пред предизвикателства, които трябва успешно да преодолеем. Ние вярваме, че компетентната преценка и бързата и адекватна реакция във всяка ситуация могат да бъдат осигурени само при високо професионално ниво на консултантите. Затова изискванията към всеки член нашия екип за задълбочено познаване на нормативната база, правната доктрина и за придобиване и развиване на процесуален опит са изисквания, с които не правим компромиси.

Опитът ни в правното обслужване на корпоративни клиенти ни убеди, че това са само част от предпоставките за успешна работа. Също толкова важни са доброто познаване на бизнеса на клиента, конкурентната среда, в която работи, доверието му и доброто взаимодействие с него.

Затова дружеството ни е фокусирано предимно към цялостно правно обслужване на дейността на постоянни клиенти, което им дава сигурност, че имат в наше лице надежден партньор, който познава проблемите им и на когото винаги могат да разчитат.
С много от нашите клиенти сме заедно от самото начало - от търсенето и избора на най-подходяща форма за реализация на инвестиционните им планове в България и процеса на учредяването им.

В хода на съвместната ни работа сме преодолявали заедно не една кризисна ситуация и проблем, консултирали сме вземането на всяко важно за дейността им решение. Това ни дава основание да твърдим, че ние познаваме клиентите си и те ни познават. 

Допълнителни услуги

За да гарантира адекватно и пълно правно обслужване на клиенти с толкова разнообразни сфери на дейност, дружеството покрива всички области на правото