Компетентност, гъвкавост, иновативен подход

Създаваме успешни и конструктивни практики

в областите, в които сме специализирани
Дружествено право

Дружествено право

Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие

Вещно право, недвижими имоти

Пълна проверка на валидността на вещните права и липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти
Вещно право, инвестиции в недвижими имоти, строителство
Банково право

Банково право

Правна подготовка и съдействие за лицензиране на банки от БНБ, съответно процедури за извършване на дейност от чуждестранна банка чрез клон

Застрахователно право

Правни консултации във връзка със специфични застрахователни рискове: гаранции, финансови загуби, бизнес-застраховане
Застрахователно право

Нашите принципи

Ние се стремим не само да защитаваме интересите на нашите клиенти, но безкомпромисно да съхраняваме правните принципи и конституционни права.
Защита на конкуренцията

Защита на конкуренцията

Kонсултации по съставите на нелоялна конкуренция: увреждане на доброто име на конкурентите

Авторско право и сродни права

Изготвяне на издателски договори, договори за продукция и копродукция на филми и телевизионни програми
Авторско право и сродни права
Права на индустриалната собственост

Права на индустриалната собственост

Консултации и правно съдействие за регистрация в Патентното ведомство на търговски марки и други обекти на индустриалната собственост;

Административно и данъчно право

Обжалване на административни актове, наказателни постановления и данъчнооблагателни актове
Административно и данъчно право

Допълнителни услуги

За да гарантира адекватно и пълно правно обслужване на клиенти с толкова разнообразни сфери на дейност, дружеството покрива всички области на правото
Процесуално представителство пред съд и арбитраж

Процесуално представителство

Представителство пред всички инстанции на съдилища на територията на Република България, както и пред други арбитражи

Трудово право

Консултиране на постоянните клиенти по трудовоправни въпроси; консултации по режима на социалното осигуряване
Трудово право

Телефон

+ 359 2 421 97 36

Адрес

гр. София. ул. 'Три уши' № 6Б, ет.4

Email

office@lawsofia.eu
© 2018. Всички права запазени.